Veelgestelde vragen

Wat is de Bel Me Niet Meer lijst?

De Bel Me Niet Meer lijst, die wettelijk is geregeld, zorgt ervoor dat u geen ongewenste telefoonoproepen ontvangt. Als u uw telefoonnummer op deze lijst registreert, moeten bedrijven die telefonische commerciële acties uitvoeren uw oproepnummer uit hun contactlijsten schrappen. Bijgevolg mogen zij u niet meer bellen om hun producten en diensten aan te bieden en dit op straffe van boetes.

Hoe moet ik mijn oproepnummer registreren, schrappen of de registratie ervan in de Bel Me Niet Meer lijst controleren? Is dit gratis?

U kunt uw oproepnummer registreren, schrappen of de registratie ervan controleren door via het betreffende oproepnummer te bellen naar het nummer 02 882 19 75. Vervolgens volgt u de instructies die u via een IVR tijdens de oproep worden meegedeeld. Let op, u moet met het oproepnummer bellen dat u wenst te registreren, te schrappen of te controleren.

De registratie is gratis. De oproep naar het 02 882 19 75 nummer wordt zoals elke nationale oproep door uw operator aangerekend of is in uw telefoonabonnement inbegrepen.

Ik sta op de Bel Me Niet Meer lijst, maar ik word nog steeds gebeld

Het spijt ons om dit te horen. Als u ongewenste telefoonoproepen ontvangt, kunt u een klacht indienen bij de Economische Inspectie.
U kan dit melden op: http://meldpunt.belgie.be (rubriek “Vervelende telefoontjes”).

Is de registratie van het telefoonnummer in de Bel Me Niet Meer lijst gratis?

Ja, de registratie is gratis. De oproep naar het 02 882 19 75 nummer wordt zoals elke nationale oproep door uw operator aangerekend of is in uw telefoonabonnement inbegrepen.

Hoe lang is de registratie van mijn oproepnummer op de Bel Me Niet Meer lijst geldig?

De registratie van uw oproepnummer is voor altijd geldig, zolang u het geregistreerde telefoonnummer behoudt of tot u het oproepnummer uit de lijst schrapt. Om uw oproepnummer uit de lijst te schrappen belt u naar het nummer 02 882 19 75. Vervolgens volgt u de instructies die u tijdens de oproep worden meegedeeld. Let op, u moet met het oproepnummer bellen dat u wenst te schrappen.

Ik wil mijn oproepnummer registreren op de Bel Me Niet Meer lijst

U kunt uw oproepnummer registreren door te bellen naar het contactnummer 02 882 19 75.
Vervolgens volgt u de instructies die u tijdens de oproep worden meegedeeld.
Let op, u moet met het oproepnummer bellen dat u wenst te registreren.

Ik wil mijn oproepnummer schrappen van de Bel Me Niet Meer lijst

U kunt uw oproepnummer schrappen door te bellen naar het contactnummer 02 882 19 75.
Vervolgens volgt u de instructies die u tijdens de oproep worden meegedeeld.
Let op, u moet met het oproepnummer bellen dat u wenst te registreren of te schrappen.

Ik wil controleren of mijn oproepnummer op de Bel Me Niet Meer lijst staat

U kunt controleren op uw oproepnummer geregistreerd is door te bellen naar het contactnummer 02 882 19 75. Vervolgens volgt u de instructies die u tijdens de oproep worden meegedeeld.
Let op, u moet met het oproepnummer bellen waarvan u de registratie wenst te controleren.

Wat gebeurt er als ik verander van telefoonoperator?

Zolang u hetzelfde oproepnummer behoudt, ook al verandert u van operator, blijft uw oproepnummer op de Bel Me Niet Meer lijst staan. U hoeft zich dus niet opnieuw in te schrijven.

Ik heb mijn telefoonnummer opgezegd bij de telecomoperator. Blijft het nummer in de Bel Me Niet Meer lijst staan?

Neen, telecomoperatoren zijn verplicht om de inactieve telefoonnummers uit de Bel Me Niet Meer lijst te schrappen. De opdracht tot schrapping wordt door de telecomoperatoren aan de Centrale Nummer Databank doorgegeven die de opdracht onmiddellijk uitvoert.

Waarom word ik nog steeds gebeld hoewel mijn telefoonnummer op de Bel Me Niet Meer lijst staat?

De registratie van uw telefoonnummer gebeurt onmiddellijk. Uw registratie wordt dan aan de dienstenaanbieders overgemaakt. Na ongeveer vijf werkdagen mag u in principe geen direct marketing oproepen meer ontvangen. Helaas zijn er vandaag nog dienstenaanbieders en bedrijven (die soms in het buitenland gevestigd zijn) die de wetgeving niet respecteren. Wordt u nog steeds gebeld, dan kan u best klacht indienen bij de Economische Inspectie. Klik hier voor meer informatie.

Hoeveel tijd zit er tussen mijn inschrijving en het moment waarop ik geen commerciële oproepen meer ontvang ?

De registratie van uw telefoonnummer gebeurt onmiddellijk. Uw registratie wordt dan aan de dienstenaanbieders overgemaakt. Na ongeveer vijf werkdagen zou u in principe niet meer gebeld worden voor redenen van direct marketing.

Ik neem een nieuw telefoonnummer. Wat nu?

Wenst u op dit nieuwe nummer geen telefoonoproepen te krijgen voor direct marketingdoeleinden, dan moet u zich met dit telefoonnummer inschrijven op de “Bel Me Niet Meer”- lijst. U kan zich vrijblijvend registreren op de lijst, de registratie is gratis. Dit kan u doen door te bellen naar het contactnummer 02 882 19 75. Vervolgens volgt u de instructies die u tijdens de oproep worden meegedeeld.

Let op, u moet met het oproepnummer bellen dat u wenst te registreren of te schrappen.

Wat is direct marketing?

Direct marketing is een ruim begrip. Het gaat niet alleen om commerciële acties van bedrijven die klanten benaderen, maar evengoed om contactopnames met potentiële klanten of prospecten. Ook contactopnames door organisaties, bijvoorbeeld het vragen van financiële bijdragen voor goede doelen of het werven van leden, vallen onder dit begrip.

Direct marketing contact opnames die hier niet onder vallen, zijn onder andere:
- Een bedrijf contacteert de klant om een gemaakte afspraak te bevestigen.
- Een bedrijf contacteert de klant om hem op de hoogte te brengen over een probleem dat zich voordoet met een bepaald product dat deze heeft gekocht.

Bestaat een dergelijk initiatief ook voor e-mails?

Voor e-mails bestaat geen soortgelijk initiatief. Indien u ongewenste e-mails ontvangt, dan moet u steeds aan de afzender zelf melden dat u van hem geen e-mails meer wil ontvangen. Een centrale database met personen die geen commerciële e-mails willen ontvangen, bestaat niet.

Hoe kan ik mijn telefoonnummer van de Bel Me Niet Meer lijst halen?

U kan uw telefoonnummer vrijblijvend schrappen door te bellen naar het contactnummer 02 882 19 75. Vervolgens volgt u de instructies die u tijdens de oproep worden meegedeeld.

Let op, u moet met het oproepnummer bellen dat u wenst te schrappen.

Waarom moet ik mijn telefoonnummer registreren op een lijst om niet gebeld te worden voor redenen van direct marketing?

Bedrijven die via telefoon commerciële en direct marketing acties voeren, zijn wettelijk verplicht om de Bel Me Niet Meer lijst te raadplegen en oproepnummers die op de Bel Me Niet Meer lijst staan te schrappen uit hun contactlijsten. U kan zich vrijblijvend registreren op de lijst, de registratie is gratis. Dit kan u doen door te bellen naar het contactnummer 02 882 19 75. Vervolgens volgt u de instructies die u tijdens de oproep worden meegedeeld.

Let op, u moet met het oproepnummer bellen dat u wenst te registreren of te schrappen.

Wat gebeurt er met de oproepnummers die ik opgeef wanneer ik me registreer?

De oproepnummers die u in de Bel Me Niet Meer lijst registreert worden door de Do Not Call Me (afgekort DNCM) vzw beheerd. Deze vzw werd door Koninklijk Besluit erkend als officiële beheerder van de lijst.

Bedrijven die de Bel Me Niet Meer lijst gebruiken om uw oproepnummer te schrappen uit hun contactenlijst ontvangen uw telefoonnummer en de datum waarop u uw oproepnummer heeft geregistreerd.

Wat moet ik doen om niet meer gebeld te worden voor commerciële aanbiedingen?

U heeft verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat een bedrijf of organisatie geen contact meer met u opneemt:

- U wenst niet meer opgebeld te worden voor reclame van een bepaald bedrijf of organisatie? Net als de bedrijven kunnen kiezen wie ze contacteren en wie niet, heeft u het recht de bedrijven of organisaties te kiezen waarmee u nog in contact wil blijven. Indien de reclameboodschappen van bepaalde bedrijven u helemaal niet interesseren, dan kan u zich tot deze bedrijven richten en hen vragen u uit hun adressenbestand te schrappen. Alle bedrijven of organisaties moeten uw verzoek gratis en onmiddellijk inwilligen (wettelijke verplichting).

- U wenst geen enkel commercieel telefoontje meer te ontvangen: registreer u dan op de Bel Me Niet Meer lijst.

- U wil dat slechts enkele bedrijven of organisaties u opbellen voor marketingdoeleinden:
o Registreer uw oproepnummer eerst op de Bel Me Niet Meer lijst.
o Laat daarna, op een latere datum, aan de betrokken bedrijven of organisaties weten dat u van hen wel telefoonoproepen wil krijgen.

Welke rechten heb ik als consument in het kader van persoonlijke gegevens?

U heeft volgende rechten:

Recht op inzage
U heeft het recht om een bedrijf of organisatie te vragen over welke persoonlijke gegevens ze beschikken. Het bedrijf of de organisatie moet antwoorden binnen een redelijke termijn.

Recht op rechtzetting
U heeft het recht foutieve gegevens te laten verbeteren (bijvoorbeeld naam, adres, …).

Recht op informatie
Wanneer u persoonlijke gegevens meedeelt aan een bedrijf of organisatie, dan is het bedrijf of de organisatie verplicht u mee te delen waarvoor het deze gegevens zal gebruiken. Tevens is het verplicht u te informeren wie verantwoordelijk is voor deze gegevens.

Recht op verzet
Indien u persoonlijke gegevens meedeelt aan een bedrijf of organisatie, dan heeft u het recht te vragen dat deze gegevens niet in een adressenlijst worden opgenomen of aan andere bedrijven of organisaties worden doorgegeven. Met uw inschrijving op de Bel-Me-Niet-Meer lijst teken je verzet aan tegen elk bedrijf of elke organisatie dat u voor commerciële doeleinden wenst op te bellen.

Wat is de Centrale Nummer Databank?

De operatoren die vaste en mobiele telefoondiensten aanbieden werden wettelijk verplicht om een Centrale Nummer Databank op te richten. Daarin worden abonneegegevens bijgehouden om deze in geval van een noodoproep aan de nooddiensten beschikbaar te stellen. Indien abonnees hiervoor een expliciete toestemming hebben gegeven, worden de gegevens aan de aanbieders van telefoongidsen en inlichtingendiensten voor publicatie overgemaakt. De Centrale Nummer Databank verzamelt eveneens de oproepnummers van personen die in de Bel Me Niet Meer lijst wensen opgenomen te worden.

Als ik mijn nummer op de Bel Me Niet Meer lijst zet, kan mijn bank of een ander bedrijf waar ik klant ben mij dan nog opbellen?

Dit kan zeker, zolang het niet om commerciële boodschappen gaat. Als u zich inschrijft op de lijst, mag uw bank u dus niet meer contacteren indien ze u een nieuw product wenst aan te bieden. Zij mogen u echter wel nog blijven contacteren om u bijvoorbeeld te verwittigen dat uw nieuwe kaart is aangekomen.

Wat is het wettelijk kader dat hier van toepassing is?

- Het Wetboek Economisch Recht, artikelen VI.110-VI.115
- Koninklijk Besluit van 12 mei 2015 tot vaststelling van de erkenningscriteria van de vereniging of organisatie bedoeld in de artikelen VI.114 van het wetboek van economisch recht

Ik wens mijn bedrijf in regel te stellen met de “Bel Me Niet Meer”-wetgeving

Indien u uw bedrijf in regel wenst te stellen met de wetgeving, kan u uw bedrijf registreren en de Bel Me Niet Meer lijst aankopen via de volgende link: www.dncm.be.

Ik heb een andere vraag

Indien u uw vraag over de registratie, schrapping of controle van registratie in de Bel Me Niet Meer lijst of over uw oproepnummer of de Centrale Nummer Databank niet in de Veelgestelde vragen kan terugvinden, kunt u steeds uw vraag aan uw telecomoperator voorleggen. De contactgegevens van uw telecomoperator vindt u op uw factuur of op de website van de operator.

Indien u informatie wenst over de Bel Me Niet Meer lijst kunt u de website www.dncm.be raadplegen.

Ik heb een klacht, wat moet ik doen?

Wordt u nog steeds gebeld, dan kan u best klacht indienen bij de Economische Inspectie.

Dit kan:

- Schriftelijk

Contactgegevens Economische Inspectie:
SPF Economie Algemene Directie Economische Inspectie
Dienst Meldpunt
Koning Albert II-laan, 16
1000 Brussel

- Online

https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/ (rubriek Vervelende telefoontjes)

Alle contactgegevens

Economische Inspectie
SPF Economie Algemene Directie Economische Inspectie, Dienst Meldpunt
Koning Albert II-laan, 16
1000 Brussel

Voor het indienen van klachten, ga naar de website: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/, kies rubriek "Vervelende telefoontjes"

Do Not Call Me vzw
Website: www.dncm.be

Centrale Nummer Databank in België vzw
Website: www.centralnumberdatabase.be

Registratie, schrapping, controle oproepnummer: 02 882 19 75

Hoe kan ik - als slechthorende- mijn nummer registreren op de "Bel Me Niet Meer" lijst?

Indien u slechthorend bent en u wil uw nummer registreren op de "Bel Me Niet Meer" lijst, dan raden wij u aan om via de website van uw telecomprovider contact op te nemen (via chat en/of mail) zodat zij uw nummer kunnen registreren voor u.