Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik de Bel Me Niet Meer lijst gebruiken?

Als bedrijf of organisatie bent u onderworpen aan de wetgeving wanneer u commerciële direct marketing acties via de telefoon verricht, dit zowel naar klanten, als naar prospecten oftewel potentiële klanten. Wanneer organisaties bijvoorbeeld mensen contacteren met acties om geld in te zamelen voor goede doelen of om leden aan te werven, dan geldt dat evenzeer als direct marketing. “Contacteren” staat daarentegen niet altijd gelijk aan direct marketing. Bijvoorbeeld:
- een onderneming die een klant contacteert om een afspraak te bevestigen;
- een onderneming die een klant informeert over een mogelijk probleem met een product dat deze heeft gekocht.

Is de Bel Me Niet Meer lijst betalend?

Een licentie op de Bel Me Niet Meer lijst is betalend. De prijs van de licentie is afhankelijk van het aantal werknemers (hetzij minder of gelijk aan 250 werknemers, hetzij meer dan 250 werknemers), alsook het type bedrijf:
- Adverteerder: degene die consumenten/bedrijven wil benaderen met een actie
- Dienstverlener/serviceprovider: degene die in opdracht van de adverteerder de belbestanden bewerkt en/of de belactie uitvoert (vb. call center, databedrijf).

Service Providers: € 1.500 per jaar, indien minder of gelijk aan 250 werknemers € 720 per jaar
Adverteerders: € 2.200 per jaar, indien minder of gelijk aan 250 werknemers € 760 per jaar
Adverteerders kunnen ook kiezen voor een licentie voor één maand: € 80

Al onze bedragen zijn exclusief 21% btw

Hoe kan ik mij in regel stellen met de Bel Me Niet Meer wetgeving?

Maak een account aan via deze link.

De prijs van de licentie wordt bepaald op basis van het type bedrijf (adverteerder of service provider) de grootte van uw bedrijf (zie vraag “Prijzen licentie” voor meer uitleg).

Na ontvangst van jouw bestelling én betaling, zal DNCM vzw de toegang tot de lijst activeren.

De jaarlijkse licentie wordt elk jaar stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, tenzij u uiterlijk één maand voor de vervaldatum ervan - via e-mail of via stopzetting via de online account - uw DNCM-licentie opzegt.

Hoe kan ik de Bel Me Niet Meer lijst verkrijgen?

Bent u reeds klant bij DNCM vzw, indien u dus reeds een Bel Me Niet Meer licentie hebt genomen, dan logt u in op onze website en kan u via uw profiel een licentie aankopen.

Indien u nog geen klant bent, dan moet u eerst uw bedrijf registreren op onze website. Dit kan via deze link.
U moet dus eerst een account aanmaken.

De prijs van de licentie wordt bepaald op basis van het type bedrijf (adverteerder of service provider) de grootte van uw bedrijf (zie vraag “Prijzen licentie” voor meer uitleg).

Na ontvangst van uw bestelling én betaling, zal DNCM vzw de toegang tot de lijst activeren.

De jaarlijkse licentie wordt elk jaar stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, tenzij u uiterlijk één maand voor de vervaldatum ervan - via e-mail of via stopzetting via de online account - uw DNCM-licentie opzegt.

Waar staat DNCM voor?

De vzw DNCM staat voor “Do Not Call Me”. Deze vzw groepeert telecomoperatoren en beroepsorganisaties, zoals Customer Contact, BAM, UBA & Safeshops. Een Koninklijk Besluit van 28 juni 2015 heeft de vzw, Do Not Call Me, aangeduid als centrale beheerder van deze lijst. Tegelijk werd DNCM belast met het beheer van de toegang tot de lijst en de bescherming van de bijbehorende persoonsgegevens.

Kan ik mijn licentie voor de Bel Me Niet Meer lijst vroegtijdig opzeggen?

Neen, dit kan niet.

De jaarlijkse licentie wordt elk jaar stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, tenzij u uiterlijk één maand voor de vervaldatum ervan - via e-mail of via stopzetting via de online account - uw DNCM-licentie opzegt. DNCM vzw verbindt zich ertoe om ue uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum van de licentie in kennis te stellen van de mogelijkheid tot opzegging van de licentieovereenkomst en van het feit dat, bij gebrek aan reactie binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden, de licentie stilzwijgend zal worden verlengd zoals bepaald in de algemene voorwaarden.

Wat is het verschil tussen een “adverteerder” en een “serviceprovider”?

In het kader van de Bel Me Niet Meer lijst is de adverteerder degene die consumenten telefonisch benaderd of namens hem laat benaderen voor commerciële doeleinden. Een “Serviceprovider” is in het kader van de Bel Me Niet Meer lijst degene die voor de adverteerder werkt. Dit kan een callcenter of een databewerker zijn. Zij voeren de belactie uit of bewerken de belbestanden in opdracht van de adverteerder.

Prijzen licenties

De prijs van de licentie is afhankelijk van het aantal werknemers (hetzij minder of gelijk aan 250 werknemers, hetzij meer dan 250 werknemers), alsook het type bedrijf:
- Adverteerder: degene die consumenten/bedrijven wil benaderen met een actie
- Dienstverlener/service provider: is degene die in opdracht van de adverteerder de belbestanden bewerkt en/of de belactie uitvoert (vb. call center, databedrijf).

Service Providers: € 1.500 per jaar, indien minder of gelijk aan 250 werknemers € 720 per jaar
Adverteerders: € 2.200 per jaar, indien minder of gelijk aan 250 werknemers € 760 per jaar
Adverteerders kunnen ook kiezen voor een licentie voor één maand: € 80

Al onze bedragen zijn exclusief 21% btw.

Raadpleeg onze algemene voorwaarden.

Hoe kan ik het Bel Me Niet Meer bestand ontvangen?

Na aankoop van de licentie kan u kiezen hoe u het Bel Me Niet Meer/DNCM-bestand, het liefst ontvangt.

Deze methodieken worden standaard geactiveerd:
- Download van het bestand via jouw online account
- Via een Search kan je nummer per nummer checken of het op de Bel Me Niet Meer lijst staat

Deze methodieken zijn op aanvraag - dit kan u doen via uw online account:
- Integratie via sFTP
- Integratie via API

Het DNCM bestand is een .txt bestand en bevat het telefoonnummer én de registratiedatum. U kan hier de lay-out van het bestand raadplegen.

Kan ik als bedrijf een controle krijgen? Hoe gebeuren die controles?

Dit kan zeker. Agenten van de Algemene Directie Economische Inspectie voeren de controles uit op de naleving van de bepalingen van boek VI en boek XIV. Dit gebeurt naar aanleiding van een klacht of op eigen initiatief. Je moet kunnen aantonen dat je de Bel Me Niet Meer lijst raadpleegt en controleert.

De sancties gaan van een waarschuwing tot effectieve boetes die oplopen tot € 80.000.

Welke gegevens bevat de Bel Me Niet Meer lijst?

Het DNCM bestand is een .txt bestand en bevat enkel telefoonnummers en de registratiedatum van de inschrijving.

U kan de lay-out van het bestand hier downloaden.

Mag ik de Bel Me Niet Meer lijst gebruiken voor andere klanten of kan ik deze doorverkopen?

Neen, dit mag niet.

In onze algemene voorwaarden staat dat u de Bel Me Niet Meer lijst niet aan derden mag meedelen of doorverkopen zonder dat deze een geldige gebruikslicentie heeft. Elk ongeoorloofd gebruik van de Bel Me Niet Meer lijst, door de klant of voor zijn rekening, zal leiden tot een schadeloosstelling. Neem een kijkje in onze algemene voorwaarden (zie pagina 3 "Misbruik").

Ik werk met een buitenlands callcenter. Moet ik dan ook de Bel Me Niet Meer lijst respecteren?

Ja, u bent wettelijk verplicht uw contactenlijst te ontdubbelen met de Bel Me Niet Meer lijst, wanneer u een Belgische adverteerder bent én naar Belgische telefoonabonnees belt.

Bevat de Bel Me Niet Meer lijst ook buitenlandse telefoonnummers?

Neen, de lijst bevat enkel Belgische nummers, vaste en gsm-nummers.

Mag een klant die een vraag heeft nog telefonisch gecontacteerd worden?

De Bel Me Niet Meer lijst geldt enkel voor commerciële acties, niet voor het verstrekken van informatie. Indien u bijvoorbeeld een klant wil contacteren in verband met een levering of een technisch probleem, dan kan dit.

Wanneer mag ik klanten/prospecten alsnog telefonisch contacteren?

Indien het gaat om niet-commerciële oproepen, zijnde het verstrekken van informatie, technische bijstand, …

Indien uw klant een expliciete toestemming heeft gegeven, een ‘opt-in’ dus. U moet deze in uw database bewaren, samen met de datum waarop jouw klant deze toestemming heeft gegeven.

Heb ik een opt-in nodig om prospecten of klanten te bellen?

U heeft in principe geen opt-in nodig indien u klanten of prospecten telefonisch wenst te benaderen. U moet echter wel uw contactenlijst ontdubbelen met de Bel Me Niet Meer lijst. Voor sms- en e-mailacties heeft u wel een opt-in nodig. Stel u via deze weg in regel met de wetgeving.

Ik heb mijn bedrijfsgegevens verkeerd ingevoerd bij de registratie. Kan ik mijn bedrijfsgegevens aanpassen?

U kan ten allen tijde uw (eigen) bedrijfsgegevens wijzigen, met uitzondering van uw gebruikersnaam en login. Je kan jouw gegevens wijzigen door in te loggen op je online account en de nodige aanpassingen door te voeren.

Moet ik als bedrijf de Bel Me Niet Meer lijst promoten naar abonnees?

Dit is geen verplichting. In België ligt deze verplichting bij de telecomoperatoren. Zij zorgen voor de communicatie naar de abonnees. Wanneer een abonnee u hiernaar vraagt of wanneer u klachten krijgt van een abonnee kan u uiteraard altijd verwijzen naar de Bel Me Niet Meer lijst of de rubriek “klachten” op onze website.

Wanneer ik een campagne via sms plan, moet ik dan ook de Bel Me Niet Meer lijst gebruiken om mijn bestanden te ontdubbelen?

De Bel Me Niet Meer lijst is enkel van toepassing op telefonische oproepen. Campagnes via sms vallen onder de wetgeving “Elektronische Communicatie” en dus heeft u een opt-in nodig. Hetzelfde geldt voor e-mailcampagnes.

Wat als een consument expliciet de toestemming heeft gegeven (opt-in) voor telefonisch contact en zich pas daarna op de Bel Me Niet Meer lijst inschrijft?

In dit geval is de inschrijving op de lijst prioritair en mag u de abonnee niet meer contacteren. Daarom is het belangrijk dat u de datum van opt-in goed bijhoudt in uw database. De Privacycommissie stelt dat de laatste handeling van de consument of abonnee prioritair is. Wanneer een abonnee zich met andere woorden op de Bel Me Niet Meer lijst inschrijft en nadien een opt-in geeft, dan is het de opt-in die prioritair is.

Ik plan een telemarketing campagne naar bedrijven. Moet ik de Bel Me Niet Meer lijst gebruiken om mijn klantenbestand te ontdubbelen?

Ja, want de “Bel Me Niet Meer”-wetgeving is van toepassing op alle telefoonabonnees, dus voor zowel B2C- als B2B-campagnes.

Mag ik mijn klanten nog opbellen?

Of het nu om klanten of prospecten gaat, bedrijfsnummers of privé-nummers, u moet de nummers die op de Bel Me Niet Meer lijst staan verwijderen uit uw contactenlijst. U mag met andere woorden bestaande klanten op de Bel Me Niet Meer lijst niet meer contacteren voor telefonische direct marketing acties. U mag ze wel contacteren indien uw klanten hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven.

Wie kan zich op de Bel Me Niet Meer lijst zetten?

Elke Belgische telefoonabonnee kan zijn nummer (vast of mobiel) op de lijst zetten, dus zowel particulieren als bedrijven.

Wat is het verschil tussen de Bel Me Niet Meer lijst en de “Robinson Phone”-lijst?

De “Robinson Phone”-lijst bestaat niet meer sinds 2014, maar werd vervangen door de Bel Me Niet Meer lijst. Alle nummers van de “Robinson Phone”-lijst werden toen opgenomen in de Bel Me Niet Meer lijst.

API gebruik : zijn er bepaalde limitaties op het gebruik van de API ? Aantal connecties per minuut/uur/dag/...?

Als bedrijf kan u tot 20 checks per minuut uitvoeren via de API.