Image 3

Prijzen licenties

De prijs van de licentie op de Bel Me Niet Meer lijst is afhankelijk van het aantal werknemers (hetzij minder of gelijk aan 250 werknemers, hetzij meer dan 250 werknemers), alsook het type bedrijf:
- Adverteerder: degene die consumenten/bedrijven wil benaderen met een actie
- Dienstverlener/service provider: degene die in opdracht van de adverteerder de belbestanden bewerkt en/of de belactie uitvoert (call center, databedrijf).

Adverteerders:
- met meer dan 250 werknemers = € 2.750 per jaar + 21% btw
- met minder of gelijk aan 250 werknemers = € 950 per jaar + 21% btw
- met minder of gelijk aan 250 werknemers kunnen ook kiezen voor een licentie voor één maand = € 99 + 21% btw

Service Providers:
- met meer dan 250 werknemers = € 1.900 per jaar + 21% btw
- met minder of gelijk aan 250 werknemers = € 900 per jaar + 21% btw

De jaarlijkse licentie wordt elk jaar stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar, tenzij u uiterlijk één maand voor de vervaldatum ervan - via e-mail of via stopzetting via de online account - uw DNCM-licentie opzegt. DNCM vzw verbindt zich ertoe om u uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum van de licentie in kennis te stellen van de mogelijkheid tot opzegging van de licentieovereenkomst en van het feit dat, bij gebrek aan reactie binnen de termijn voorzien in de algemene voorwaarden, de licentie stilzwijgend zal worden verlengd zoals bepaald in de algemene voorwaarden

De licentie van één maand voor adverteerders wordt niet automatisch verlengd.

Al de weergegeven bedragen zijn exclusief 21% btw.

Indien u de licentie wenst aan te kopen, klik dan hier.