Heeft U Een Klacht?

Indien u ongewenste telefonische oproepen blijft ontvangen, kan u klacht neerleggen bij de Economische Inspectie van de FOD Economie.

Contactgegevens:
FOD Economie
Algemene Directie Economische Inspectie
Dienst Meldpunt
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Website: meldpunt.belgie.be, kies rubriek "Vervelende telefoontjes".