Veel gestelde vragen 51

 • Na aankoop van de licentie kan je kiezen hoe je het “Bel-Me-Niet-Meer"-bestand het liefst ontvangt. Je kan kiezen uit deze verschillende methodieken:

  - Via een sftp verbinding : met deze optie kan je als licentiehouder je eigen, rechtstreekse verbinding maken met de dagelijks geüpdatet “Bel-Me-Niet-Meer"-lijst en dit via een beveiligde FTP-verbinding.
  - In je account kan je ook kiezen voor de "online check" : je kan nummer per nummer checken of deze op de “Bel-Me-Niet-Meer" -lijst staat
  - Via API 
  
  Het “Bel-Me-Niet-Meer"-bestand is een txt bestand en bevat enkel telefoonnummer én registratie datum.
  Je kan hier de lay-out van het bestand raadplegen.

 • Ja, deze dienst is volledig gratis.

 • De “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst geldt enkel voor commerciële acties, niet voor het verstrekken van informatie. Indien u bijvoorbeeld een klant wil contacteren in verband met een levering of een technisch probleem, dan kan dit. In twee gevallen mag u uw klanten nog telefonisch contacteren:

  • Indien het gaat om niet-commerciële oproepen: het verstrekken van informatie, technische bijstand,…
  • Indien uw klant u een expliciete toestemming heeft gegeven (opt-in). U moet deze in uw database bewaren, samen met de datum waarop uw klant deze toestemming heeft gegeven.

 • U heeft in principe geen opt-in nodig indien u klanten of prospecten telefonisch wenst te benaderen. U moet echter wel uw contactenlijst ontdubbelen met de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst. Voor SMS- en e-mailacties heeft u wel een opt-in nodig.

 • U kunt ten allen tijde uw (eigen) bedrijfsgegevens wijzigen, met uitzondering van uw gebruikersnaam en login. U kan uw gegevens wijzigen door in te loggen op uw “Bel-me-niet-meer” account en de nodige aanpassingen door te voeren.  

 • Neen, telecomoperatoren zijn verplicht om maandelijks de inactieve telefoonnummers aan DNCM vzw te bezorgen. Wij schrappen deze dan van de lijst.

 • Wenst u op dit nieuwe nummer geen telefoonoproepen te krijgen voor marketingdoeleinden, dan moet u zich met dit nummer inschrijven op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst. Had u al een inschrijving, dan kan u deze aanvullen met het nieuwe nummer via uw profiel/account.

 • Zolang u hetzelfde nummer behoudt, ook al verandert u van operator, blijft uw nummer op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst staan. U hoeft zich dus niet opnieuw in te schrijven.

 • Direct marketing is een ruim begrip. Het gaat niet alleen om commerciële acties van bedrijven die klanten benaderen, maar evengoed om contactopnames met potentiële klanten, prospecten dus.  Ook contactopnames door andere organisaties, bijvoorbeeld het vragen van financiële bijdragen voor goede doelen of het werven van leden, vallen onder dit begrip. Direct marketing contactopnames die hier niet onder vallen: - Een bedrijf belt een klant om een gemaakte afspraak te bevestigen. - Een bedrijf belt om de klant te verwittigen van een probleem dat zich voordoet met een bepaald apparaat dat hij heeft gekocht.

 • De inschrijving van uw telefoonnummer gebeurt binnen de 5 werkdagen. Dus na vijf werkdagen mag u in principe niet meer gebeld worden voor redenen van direct marketing.

 • Indien u van mening verandert en u wenst uw inschrijving op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst te annuleren, dan kan dit door in te loggen op uw profiel/account en uw inschrijving te annuleren door op het “vuilbakje” naast het nummer te klikken. Mocht dit niet lukken, dan kan u contact opnemen via het contact formulier op onze website.

 • Ja dit kan zeker. U maakt een profiel aan en daarin kan u nummers toevoegen of zelfs schrappen, mocht u dit wensen.

 • De inschrijving van uw telefoonnummer gebeurt binnen de vijf werkdagen. Dus na vijf werkdagen mag u in principe geen direct marketing telefoons meer ontvangen. Helaas zijn er vandaag nog bedrijven die de wetgeving niet respecteren. Wordt u nog steeds gebeld, dan kan u best klacht indienen bij de Economische Inspectie. U vindt de contactgegevens hier.  

 • Bedrijven die via telefoon commerciële, direct marketing, acties voeren, zijn wettelijk verplicht om de nummers die op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst staan te schrappen uit hun contactlijsten. U kan zich vrijblijvend inschrijven op de lijst, het is gratis. Maar bedrijven die acties doen, zijn verplicht om de lijst te raadplegen.

 • De gegevens die u bij uw inschrijving in de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst opgeeft, zoals bijvoorbeeld  naam, adres, telefoon-, gsm-nummer of e-mail, komen terecht in een lijst die Do Not Call Me (afgekort DNCM) vzw beheert. Deze vzw werd door Koninklijk Besluit erkend als officiële beheerder van de lijst. Je kan hier het KB terugvinden. Bedrijven die de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst gebruiken om uw nummer te schrappen uit hun contactenlijst ontvangen enkel een telefoonnummer en de datum waarop u uw nummer heeft geregistreerd. De overige gegevens blijven in het bezit van Do Not Call Me vzw.

 • U heeft twee mogelijkheden om ervoor te zorgen dat een bedrijf of organisatie geen contact meer met u opneemt: - U wenst niet meer opgebeld te worden voor reclame van een bepaald bedrijf of organisatie? Net als de bedrijven kunnen kiezen wie ze contacteren en wie niet, heeft u het recht de bedrijven of organisaties te kiezen waarmee u nog in contact wil blijven. Indien de reclameboodschappen van bepaalde bedrijven u helemaal niet interesseren, dan kan u zich tot deze bedrijven richten en hen vragen u uit hun adressenbestand te schrappen. Alle bedrijven of organisaties moeten uw verzoek gratis en onmiddellijk inwilligen (wettelijke verplichting). - U wenst geen enkel commercieel telefoontje meer te ontvangen: schrijf u dan in op deze “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst. - U wil dat slechts enkele bedrijven of organisaties u opbellen voor marketingdoeleinden: • Schrijf u eerst in op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst. • Laat daarna, op een latere datum, aan de betrokken bedrijven of organisaties weten dat u van hen wel telefoonoproepen wil krijgen.

 • U heeft volgende rechten:

  • Recht op inzage
  U heeft het recht om een bedrijf of organisatie te vragen over welke gegevens van u het beschikt. Het bedrijf of de organisatie moet hoe dan ook antwoorden binnen een redelijke termijn.
  • Recht op rechtzetting
  U heeft het recht foutieve gegevens te laten verbeteren (wat betreft de naam, de aanduiding, het adres,…).
  • Recht op informatie
  Wanneer u persoonlijke gegevens meedeelt aan een bedrijf of organisatie via een enquête of via een antwoordcoupon, dan is het bedrijf of de organisatie verplicht u mee te delen waarvoor het deze gegevens zal gebruiken. Tevens is het verplicht u te informeren over wie verantwoordelijk is voor deze gegevens (naam en adres van het bedrijf).
  • Recht op verzet
  Indien u persoonlijke gegevens meedeelt aan een bedrijf of organisatie via een enquête of een antwoordcoupon, dan heeft u het recht te vragen dat deze gegevens niet in een adressenlijst belanden of aan andere bedrijven of organisaties doorgegeven worden. Met uw inschrijving op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst teken je in één klap verzet aan tegen elk bedrijf of elke organisatie dat u voor commerciële doeleinden wenst op te bellen.

 • Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is het gebruik van persoonlijke gegevens toegelaten, maar wie dat doet moet wel bepaalde regels respecteren. Het beheer van de adressenlijsten mag geen schade toebrengen aan uw persoonlijke levenssfeer. Bij het verzamelen van informatie moeten bepaalde garanties gegeven worden en de telefoonlijsten moeten beschermd zijn tegen eventuele misbruiken. Bepaalde gegevens mogen slechts in een beperkt aantal gevallen in deze databases belanden. Zo mogen gevoelige gegevens van religieuze, raciale, medische, juridische, seksuele en politieke aard niet terechtkomen in bestanden die bedrijven gebruiken voor reclame.

 • Bedrijven of organisaties die reclameboodschappen willen versturen, doen een beroep op adressenmakelaars om bestanden te huren of te kopen. Adressenmakelaars commercialiseren de klantenbestanden van andere bedrijven. Zij stellen deze bestanden samen door er gegevens in op te slaan van personen die klant zijn bij hen. Denk maar aan het grote aantal keren dat u gegevens invult om van een korting te genieten of om een klantenkaart te krijgen.

 • Bedrijven of organisaties kunnen bij andere bedrijven, zoals adressenmakelaars of gegevensverstrekkers, terecht om bestanden te huren of aan te kopen. In de meeste gevallen beschikken ze over naam, adres en telefoonnummer.  

 • Meestal weten bedrijven of organisaties niet zo heel veel van u af. Uw naam, adres en telefoonnummer zijn meestal standaard. Misschien hebben ze een overzicht van uw aankopen, schenkingen,… Misschien kennen ze ook uw leeftijd, geslacht, samenstelling van uw gezin en uw moedertaal. Meestal heeft u hen deze informatie zelf gegeven. Bijvoorbeeld door een antwoordcoupon in te vullen, door deel te nemen aan een enquête of bij het plaatsen van een telefonische bestelling. Aan de hand van deze informatie gaan de bedrijven of organisaties na welk aanbod u zou kunnen interesseren. Voor u of voor iemand in uw gezin. Een voorbeeld: u bent lid van een boekenclub en ontvangt regelmatig een telefoontje voor een extra bestelling. Aan de hand van uw aankopen kan de club zien dat u graag politieromans leest. De boekenclub kan u als eerste laten weten wanneer een nieuwe politieroman verschijnt. Kortom, hoe meer zaken u doet met een bedrijf, hoe meer dit bedrijf over u weet. Bedrijven die u voor het eerst contacteren, weten naast uw naam, adres en telefoonnummer bijna niets over u.

 • Meestal heeft u het zelf doorgegeven. Bedrijven houden een lijst bij van al hun klanten, het zogenaamde klantenbestand.  U kan deze klantenbestanden het best vergelijken met uw persoonlijk adressenboekje.  Naast telefoonnummers kunnen klantenbestanden ook andere gegevens omvatten, zoals uw adres bijvoorbeeld.

 • Het klopt inderdaad dat u heel wat gegevens moet invullen om uw inschrijving op de lijst te bevestigen. Bedrijven die de lijst raadplegen ontvangen echter enkel uw telefoonnummer en de registratiedatum. Wij vragen deze extra gegevens (adres, woonplaats,…) om nadien de opzoekingen te vergemakkelijken. Soms ontvangen wij klachten en dan is het voor DNCM vzw handig als we uw adres en woonplaats kennen. Verder gebruiken wij deze gegevens eveneens voor onze statistieken. Het is belangrijk voor ons om bijvoorbeeld per regio te weten wat het aantal inschrijvingen is per dag, per maand, enzovoort.

 • Voor e-mails bestaat geen soortgelijk initiatief. Indien u ongewenste e-mails ontvangt, dan moet u steeds aan de afzender zelf melden dat u van hem geen e-mails meer wil ontvangen. Een centrale database met personen die geen commerciële e-mails willen ontvangen, bestaat niet.

 • Om uit te schrijven logt u in op uw account en schrapt u uw nummer uit de lijst door op het “vuilbakje” naast het nummer te klikken. Uw telefoonnummer van de lijst halen kan ook per e-mail via het contactformulier op onze website.  

 • Dit kan zeker, zolang het niet om commerciële boodschappen gaat. Als u zich inschrijft op de lijst, mag uw bank u dus niet meer contacteren indien ze u een nieuw product wenst aan te bieden. Zij mogen u echter wel nog blijven contacteren om u bijvoorbeeld te verwittigen dat uw nieuwe kaart is aangekomen.

 • Uw inschrijving is voor altijd geldig. Ze blijft gelden zolang u het ingeschreven telefoonnummer behoudt of totdat u zelf uitschrijft. Om uit te schrijven logt u in op uw account en schrapt u het nummer uit de lijst door op het “vuilbakje” naast uw nummer te klikken. Uw telefoonnummer van de lijst halen kan ook per e-mail via het contactformulier op onze website.

 • Wanneer u een telefoonnummer wil inschrijven, moet u rekening houden met de volgende punten:

  1. Het landennummer (land dat u aangaf bij uw inschrijving) wordt automatisch ingevuld. Vb. België: 32.
  2. Vul uw eigen telefoonnummer in, zonder de 0 en zonder spaties, bijvoorbeeld 21234567.
  3. Vul de andere vereiste velden in.
  4. Bevestig uw inschrijving.
    Mocht het nog niet lukken dan kan u contact opnemen via het contactformulier op onze website.

 • De “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst zorgt ervoor dat u geen ongewenste reclame meer ontvangt via de telefoon. Als u uw telefoonnummer op deze lijst inschrijft, moeten bedrijven die telefonische acties doen uw nummer en naam uit hun contactlijsten schrappen. Bijgevolg mogen zij u niet meer bellen om hun producten en diensten te pro­moten, op straffe van boetes. Als sommige bedrijven u, ondanks uw inschrijving op deze lijst, blijven bellen voor marketingdoeleinden kan u dit melden op: http://meldpunt.belgie.be (rubriek “Vervelende telefoontjes”).

 • Dit is geen verplichting. In België ligt deze verplichting bij de telecomoperatoren. Zij zorgen voor de communicatie naar de abonnees. Wanneer een abonnee u hiernaar vraagt of wanneer u klachten krijgt van een abonnee kan u uiteraard altijd verwijzen naar de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst.

 • De “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst is enkel van toepassing op telefonische oproepen. Campagnes via sms valt onder de wetgeving op elektronische communicatie en hiervoor heft u een opt-in nodig. Hetzelfde geldt voor e-mailcampagnes.

 • Neen, dit valt niet onder de “Bel-Me-Niet-Meer”-wetgeving. Fax, sms en e-mail vallen onder de wetgeving op elektronische communicatie en zijn per definitie een opt-in.

 • Dit kan zeker. Agenten van de Algemene Directie Economische Inspectie voeren de controles uit op de naleving van de bepalingen van boek VI en boek XIV. Dit gebeurt naar aanleiding van een klacht of op eigen initiatief. U moet kunnen aantonen dat u de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst heeft geraadpleegd en gecontroleerd. Wanneer riskeert u een sanctie? Als u toch een klager hebt gecontacteerd die voorkomt op de lijst van algemeen verzet tegen reclame (https://www.bel-me-niet-meer.be) en die vervolgens niet de wens te kennen heeft gegeven om door u te worden gecontacteerd. De sancties gaan van een waarschuwing tot effectieve boetes die oplopen tot 80.000 euro.

 • Neen, dit mag niet. Onder Artikel 22 van de Algemene voorwaarden staat dat u de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst niet aan derden mag meedelen of doorverkopen zonder dat deze een geldige gebruikslicentie heeft. Elk ongeoorloofd gebruik van de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst, door de klant of voor zijn rekening, zal leiden tot een schadeloosstelling.

 • Ja, u bent wettelijk verplicht uw contactenlijst te ontdubbelen met de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst, wanneer u een Belgische adverteerder bent én naar Belgische telefoonabonnees belt.

 • Neen, de lijst bevat enkel Belgische nummers, vaste en gsm-nummers.

 • De lijst bevat enkel telefoonnummers en de registratiedatum van de inschrijving. U kan de lay-out van het bestand hier downloaden.

 • In dit geval is de inschrijving op de lijst prioritair en mag u de abonnee niet meer contacteren. Daarom is het belangrijk dat u de datum van “opt-in” goed bijhoudt in uw database. De Privacycommissie stelt dat de laatste handeling van de consument/abonnee prioritair is. Wanneer een abonnee zich met andere woorden op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst inschrijft en nadien een opt-in geeft, dan is het de opt-in die prioritair is.

 • Ja, want de “Bel-Me-Niet-Meer”-wetgeving is van toepassing voor zowel b2c- als b2b-campagnes.

 • Geen enkel telefoonnummer vermeld op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst mag u contacteren voor reclameboodschappen. Dus of het nu om klanten of prospecten gaat, bedrijfsnummers of privé-nummers, u  moet de nummers verwijderen uit uw contactlijst. U mag met andere woorden bestaande klanten op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst niet meer contacteren voor telefonische direct marketing acties. U mag ze wel contacteren indien uw klanten hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven.  

 • Elke Belgische telefoonabonnee kan zijn nummer (vast of mobiel) op de lijst zetten, dus zowel particulieren als bedrijven.

 • De “Robinson Phone”-lijst bestaat niet meer sinds 2014, maar werd vervangen door de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst. Alle nummers van de “Robinson Phone”-lijst werden toen opgenomen in de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst.

 • Neen dit kan niet. Indien u een grote onderneming bent, dan tekent u in voor één jaar. Indien u adverteerder bent én een KMO kan u kiezen om een licentie aan te schaffen voor één maand.

 • In het kader van de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst is de adverteerder degene die consumenten telefonisch benadert of namens hem laat benaderen voor commerciële doeleinden. Een “Serviceprovider” is in het kader van de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst degene die voor de adverteerder werkt. Dit kan een callcenter of een databewerker zijn. Zij voeren de belactie uit of bewerken de belbestanden in opdracht van de adverteerder.

 • Een licentie op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst is betalend. De prijs is afhankelijk van het type bedrijf (callcenters, dienstverleners) en de grootte van de onderneming. Na registratie van uw bedrijf volgt een check van het aantal werknemers en het omzetcijfer. Op basis van deze criteria zal u een offerte van DNCM ontvangen. Dit zijn de verschillende tarieven:

  • Serviceproviders : € 1.900 per jaar, indien KMO € 900 per jaar.
  • Adverteerders : € 2.750 per jaar, indien KMO € 950 per jaar.
  • Adverteerders kunnen ook kiezen voor een licentie voor 1 maand : € 99
    Al onze bedragen zijn exclusief BTW.

 • Bent u reeds klant bij DNCM vzw, indien u dus reeds een “Bel-Me-Niet-Meer”-licentie heeft genomen, dan logt u in op onze website en kan u uw profiel beheren of een licentie aankopen. Indien u nog geen klant bent, dan moet u uw bedrijf eerst registreren op onze website, u moet dus een account aanmaken. Op basis van uw registratie kijkt DNCM vzw welke prijs u moet betalen om toegang te krijgen tot de lijst.  Hiervoor kijken we naar de grootte van uw bedrijf en het omzetcijfer. Na ontvangst van uw akkoord op de offerte zal DNCM de factuur opmaken.  Pas na betaling wordt uw toegang tot de lijst geactiveerd. Vervolgens kan u de manier waarop u de lijst wenst te ontvangen aanpassen onder de rubriek "leveringsformaten". Een maand voor vervaldag van uw licentie, ontvangt u van DNCM een e-mail met de vraag of u uw licentie wenst te verlengen.

 • De vzw DNCM staat voor “Do Not Call Me”. Deze vzw groepeert telecomoperatoren en beroepsorganisaties, zoals Contactcenter.be, BAM, UBA & Safeshops. Een Koninklijk Besluit van 28 juni 2015 heeft de vzw, Do Not Call Me, aangeduid als centrale beheerder van deze lijst. Tegelijk werd DNCM belast met het beheer van de toegang tot de lijst en de bescherming van de bijbehorende persoonsgegevens.

 • Als bedrijf/organisatie bent u onderworpen aan de wetgeving wanneer u direct marketing acties via de telefoon verricht. Direct marketing is een ruim begrip. Het gaat niet enkel over commerciële acties van ondernemingen voor hun klanten, maar ook over het opnemen van contact met prospecten, potentiële klanten dus.  Wanneer organisaties bijvoorbeeld mensen contacteren met acties om geld in te zamelen voor goede doelen of om leden aan te werven, dan geldt dat evenzeer als direct marketing. Maar “contacteren” staat niet altijd gelijk aan direct marketing. Bijvoorbeeld:

  • een onderneming die een klant contacteert om een afspraak te bevestigen;
  • een onderneming die een klant informeert over een mogelijk probleem met een product dat hij heeft gekocht.
  Direct marketing is ruimer dan wat wordt bedoeld met “reclame”. Niet-commerciële boodschappen vallen ook onder dat begrip.

 • De inschrijving van uw telefoonnummer gebeurt binnen de vijf werkdagen. Dus na vijf werkdagen mag u in principe geen direct marketing telefoons meer ontvangen. Helaas zijn er vandaag nog bedrijven die de wetgeving niet respecteren. Alsook buitenlandse bedrijven/organisaties die Belgische nummers bellen, zijn niet onderworpen aan de wetgeving.  Er zijn vandaag heel wat klachten mbt deze bedrijven. Wordt u nog steeds gebeld, dan kan u best klacht indienen bij de Economische Inspectie via deze link: https://www.dncm.be/nl/klachten-b2c/

 • Neen, in principe niet.  Indien uw nummer op de "Bel-Me-Niet-Meer"-lijst staat dan mag u niet meer gebeld worden voor commerciële doeleinden.

 • Wanneer u een telefoonnummer wilt inschrijven, moet u rekening houden met de volgende punten:

  • Het landennummer (land dat u aangaf bij uw inschrijving) wordt automatisch ingevuld. Vb. voor België: 32.
  • Vul uw eigen telefoonnummer in, zonder de 0 en zonder spaties. Vb. 21234567
  • Vul de andere vereiste velden in
  • Bevestig uw inschrijving
  Mocht het nog niet lukken dan kan u contact opnemen via het contactformulier op onze website.