Image 3

Raadpleeg de Wetgeving

Sinds 31 mei 2014 verleent het Belgisch Wetboek van Economisch Recht elke telefoonabonnee, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen, de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn of haar telefoonnummer(s) voor direct marketing.

Daartoe volstaat het dat hij of zij zich inschrijft op de Bel Me Niet Meer lijst.

Artikels VI.111 tot VI.114 en de artikels XIV.78 en XIV.81 van het Handelswetboek verplichten alle bedrijven die commerciƫle acties via telefoon willen opzetten om gebruik te maken van de Bel Me Niet Meer lijst. Met als doel om personen en/of bedrijven die op deze lijst terug te vinden zijn niet op te bellen.

De volledige wettekst kan u hier raadplegen.