Veel gestelde vragen 51

 • Na aankoop van de licentie kan je kiezen hoe je het “Bel-Me-Niet-Meer"-bestand het liefst ontvangt. Je kan kiezen uit deze verschillende methodieken:

  - Via een sftp verbinding : met deze optie kan je als licentiehouder je eigen, rechtstreekse verbinding maken met de dagelijks geüpdatet “Bel-Me-Niet-Meer"-lijst en dit via een beveiligde FTP-verbinding.
  - In je account kan je ook kiezen voor de "online check" : je kan nummer per nummer checken of deze op de “Bel-Me-Niet-Meer" -lijst staat
  - Via API 
  
  Het “Bel-Me-Niet-Meer"-bestand is een txt bestand en bevat enkel telefoonnummer én registratie datum.
  Je kan hier de lay-out van het bestand raadplegen.

 • De “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst geldt enkel voor commerciële acties, niet voor het verstrekken van informatie. Indien u bijvoorbeeld een klant wil contacteren in verband met een levering of een technisch probleem, dan kan dit. In twee gevallen mag u uw klanten nog telefonisch contacteren:

  • Indien het gaat om niet-commerciële oproepen: het verstrekken van informatie, technische bijstand,…
  • Indien uw klant u een expliciete toestemming heeft gegeven (opt-in). U moet deze in uw database bewaren, samen met de datum waarop uw klant deze toestemming heeft gegeven.

 • U heeft in principe geen opt-in nodig indien u klanten of prospecten telefonisch wenst te benaderen. U moet echter wel uw contactenlijst ontdubbelen met de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst. Voor SMS- en e-mailacties heeft u wel een opt-in nodig.

 • U kunt ten allen tijde uw (eigen) bedrijfsgegevens wijzigen, met uitzondering van uw gebruikersnaam en login. U kan uw gegevens wijzigen door in te loggen op uw “Bel-me-niet-meer” account en de nodige aanpassingen door te voeren.  

 • Dit is geen verplichting. In België ligt deze verplichting bij de telecomoperatoren. Zij zorgen voor de communicatie naar de abonnees. Wanneer een abonnee u hiernaar vraagt of wanneer u klachten krijgt van een abonnee kan u uiteraard altijd verwijzen naar de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst.

 • De “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst is enkel van toepassing op telefonische oproepen. Campagnes via sms valt onder de wetgeving op elektronische communicatie en hiervoor heft u een opt-in nodig. Hetzelfde geldt voor e-mailcampagnes.

 • Neen, dit valt niet onder de “Bel-Me-Niet-Meer”-wetgeving. Fax, sms en e-mail vallen onder de wetgeving op elektronische communicatie en zijn per definitie een opt-in.

 • Dit kan zeker. Agenten van de Algemene Directie Economische Inspectie voeren de controles uit op de naleving van de bepalingen van boek VI en boek XIV. Dit gebeurt naar aanleiding van een klacht of op eigen initiatief. U moet kunnen aantonen dat u de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst heeft geraadpleegd en gecontroleerd. Wanneer riskeert u een sanctie? Als u toch een klager hebt gecontacteerd die voorkomt op de lijst van algemeen verzet tegen reclame (https://www.bel-me-niet-meer.be) en die vervolgens niet de wens te kennen heeft gegeven om door u te worden gecontacteerd. De sancties gaan van een waarschuwing tot effectieve boetes die oplopen tot 80.000 euro.

 • Neen, dit mag niet. Onder Artikel 22 van de Algemene voorwaarden staat dat u de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst niet aan derden mag meedelen of doorverkopen zonder dat deze een geldige gebruikslicentie heeft. Elk ongeoorloofd gebruik van de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst, door de klant of voor zijn rekening, zal leiden tot een schadeloosstelling.

 • Ja, u bent wettelijk verplicht uw contactenlijst te ontdubbelen met de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst, wanneer u een Belgische adverteerder bent én naar Belgische telefoonabonnees belt.

 • Neen, de lijst bevat enkel Belgische nummers, vaste en gsm-nummers.

 • De lijst bevat enkel telefoonnummers en de registratiedatum van de inschrijving. U kan de lay-out van het bestand hier downloaden.

 • In dit geval is de inschrijving op de lijst prioritair en mag u de abonnee niet meer contacteren. Daarom is het belangrijk dat u de datum van “opt-in” goed bijhoudt in uw database. De Privacycommissie stelt dat de laatste handeling van de consument/abonnee prioritair is. Wanneer een abonnee zich met andere woorden op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst inschrijft en nadien een opt-in geeft, dan is het de opt-in die prioritair is.

 • Ja, want de “Bel-Me-Niet-Meer”-wetgeving is van toepassing voor zowel b2c- als b2b-campagnes.

 • Geen enkel telefoonnummer vermeld op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst mag u contacteren voor reclameboodschappen. Dus of het nu om klanten of prospecten gaat, bedrijfsnummers of privé-nummers, u  moet de nummers verwijderen uit uw contactlijst. U mag met andere woorden bestaande klanten op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst niet meer contacteren voor telefonische direct marketing acties. U mag ze wel contacteren indien uw klanten hiervoor expliciet toestemming hebben gegeven.  

 • Elke Belgische telefoonabonnee kan zijn nummer (vast of mobiel) op de lijst zetten, dus zowel particulieren als bedrijven.

 • De “Robinson Phone”-lijst bestaat niet meer sinds 2014, maar werd vervangen door de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst. Alle nummers van de “Robinson Phone”-lijst werden toen opgenomen in de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst.

 • Neen dit kan niet. Indien u een grote onderneming bent, dan tekent u in voor één jaar. Indien u adverteerder bent én een KMO kan u kiezen om een licentie aan te schaffen voor één maand.

 • In het kader van de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst is de adverteerder degene die consumenten telefonisch benadert of namens hem laat benaderen voor commerciële doeleinden. Een “Serviceprovider” is in het kader van de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst degene die voor de adverteerder werkt. Dit kan een callcenter of een databewerker zijn. Zij voeren de belactie uit of bewerken de belbestanden in opdracht van de adverteerder.

 • Een licentie op de “Bel-Me-Niet-Meer”-lijst is betalend. De prijs is afhankelijk van het type bedrijf (callcenters, dienstverleners) en de grootte van de onderneming. Na registratie van uw bedrijf volgt een check van het aantal werknemers . Op basis van deze criteria zal u een offerte van DNCM ontvangen. Dit zijn de verschillende tarieven:

  • Serviceproviders : € 1.900 per jaar, indien KMO € 900 per jaar.
  • Adverteerders : € 2.750 per jaar, indien KMO € 950 per jaar.
  • Adverteerders kunnen ook kiezen voor een licentie voor 1 maand : € 99
    Al onze bedragen zijn exclusief BTW.

 • Bent u reeds klant bij DNCM vzw, indien u dus reeds een “Bel-Me-Niet-Meer”-licentie heeft genomen, dan logt u in op onze website en kan u uw profiel beheren of een licentie aankopen. Indien u nog geen klant bent, dan moet u uw bedrijf eerst registreren op onze website, u moet dus een account aanmaken. Op basis van uw registratie kijkt DNCM vzw welke prijs u moet betalen om toegang te krijgen tot de lijst.  Hiervoor kijken we naar de grootte van uw bedrijf en het omzetcijfer. Na ontvangst van uw akkoord op de offerte zal DNCM de factuur opmaken.  Pas na betaling wordt uw toegang tot de lijst geactiveerd. Vervolgens kan u de manier waarop u de lijst wenst te ontvangen aanpassen onder de rubriek "leveringsformaten". Een maand voor vervaldag van uw licentie, ontvangt u van DNCM een e-mail met de vraag of u uw licentie wenst te verlengen.

 • De vzw DNCM staat voor “Do Not Call Me”. Deze vzw groepeert telecomoperatoren en beroepsorganisaties, zoals Contactcenter.be, BAM, UBA & Safeshops. Een Koninklijk Besluit van 28 juni 2015 heeft de vzw, Do Not Call Me, aangeduid als centrale beheerder van deze lijst. Tegelijk werd DNCM belast met het beheer van de toegang tot de lijst en de bescherming van de bijbehorende persoonsgegevens.

 • Als bedrijf/organisatie bent u onderworpen aan de wetgeving wanneer u direct marketing acties via de telefoon verricht. Direct marketing is een ruim begrip. Het gaat niet enkel over commerciële acties van ondernemingen voor hun klanten, maar ook over het opnemen van contact met prospecten, potentiële klanten dus.  Wanneer organisaties bijvoorbeeld mensen contacteren met acties om geld in te zamelen voor goede doelen of om leden aan te werven, dan geldt dat evenzeer als direct marketing. Maar “contacteren” staat niet altijd gelijk aan direct marketing. Bijvoorbeeld:

  • een onderneming die een klant contacteert om een afspraak te bevestigen;
  • een onderneming die een klant informeert over een mogelijk probleem met een product dat hij heeft gekocht.
  Direct marketing is ruimer dan wat wordt bedoeld met “reclame”. Niet-commerciële boodschappen vallen ook onder dat begrip.